ENQUESTES I ESTUDIS

Des de la seva primera línia de contacte amb familiars i malalts, les AFA aporten un important capital d'informació a professionals i investigadors.

En aquesta secció es poden trobar les enquestes amb les quals FAFAC està col·laborant en aquest moment, així com estudis que presenten els resultats de recerques anteriors i els estudis més rellevants sobre l'Alzheimer en tots els àmbits.

En aquest moment no hi ha actiu cap estudi. 


ESTUDIS I INFORMES

L'anàlisi més complet de la situació en que es troba l'univers Alzheimer a l'Estat Espanyol des del punt de vista clínic, social i econòmic. Informe realitzat al 2012 per PWC, amb la col.laboració de Lilly.

Estudi sobre l'estat d'implantaciió de la Llei de Dependencia, realitzat al juliol de 2014 per l'Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Desenvolupat al 2013 per la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Informe sobre la percepció pública de la malaltia d'Alzheimer i el seu diagnòstic en quatre països europeus (França, Alemanya, Polonia, Espanya) i als EUA. Realitzat al 2011 per la Harvard School of Public Health, en col.laboració amb Alzheimer Europe i CEAFA. Disponible en la versió original anglesa.

Informe mundial anual d'ADI (Alzheimer's Disease International) pel 2010, amb un panorama clar i exhaustiu sobre l'impacte econòmic de l'Alzheimer i la demència a tot el món: costos sanitaris directes, costos directes no sanitaris i costos de l'atenció familiar. Realitzat com a colaboración entre el Karolinska Institutet i el King's College.

Informe mundial anual d'ADI (Alzheimer's Disease International) pel 2014, centrat en analitzar els factors de risc de la demència. Realitzat pel Departament d'Investigació sobre Serveis de Salut i Població del King's College.

  • Actualització covid
  • Polsera QR