DUPLIQUEN LES POSSIBILITATS D'ATACAR L'ALZHEIMER

8 November 2013

Un treball internacional on hi han participat deu centres de espanyols ha descobert onze nous gens associats al risc de patir Alzheimer. Els investigadors compten ara amb el doble de regions on trobar rastres genètics de la malaltia. Aquest pas obre possibilitats inèdites en el disseny de fàrmacs contra la malaltia, que, a dia d'avui, són encara poc eficaços i molt escassos.

La investigació reforça la hipòtesi més popular sobre la causa de la malaltia, que assenyala a les proteïnes precursora d'amiloide (APP) i tau com a desencadenants. Els seus responsables la consideren un «punt d'inflexió» en la investigació. Per primera vegada, tots els experts en genòmica de l'Alzheimer han col.laborat junts i identificat un número tan elevat de gens en un sol article.

L'estudi, publicat a la revista Nature Genetics, ha analitzat la mostra de material genètic més gran fins ara. En dos fases d'estudi, es va analitzar el material de 74.538 individus d'ascendència europea, un terç dels quals patia la forma d'Alzheimer més comuna, i la resta estava sa. Es van afegir a aquest mostra dades de quatre estudis previs, que analitzaven més de set milions de variants genètiques.

Al projecte IGAP, sigles de International Genomics of Alzheimer’s Project, s'han involucrat 16 països de tot el món, unint centres europeus amb les institucions nordamericanes més destacades, como l'hospital Mount Sinaí de Nova York i l'Hospital General de Massachusetts, associat a l'Escola Mèdica de Harvard. 

Les deu firmes espanyoles que han col.laborat són les següents:

-Hospital de Sant Pau de la Universitat Autonoma de Barcelona

-Fundació ACE – Institut de Neurociències Aplicades (Barcelona)

-Centro de Biología Molecular Severo Ochoa - CSIC-UAM (Madrid)

-Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas - CIBERNED (Madrid)

-Instituto de Investigación Sanitaria Hospital la Paz - IDIPAZ (Madrid)

-Escuela de Medicina de la Universidad de Navarra (Pamplona)

-Hospital Universitario Dr. Negrín (Las Palmas de Gran Canaria)

-Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)

-Neocodex (Sevilla).

 

Font: Nuria Jar (Agencia SINC)

Referència bibliogràfica:

Lambert et al, “Extended meta-analysis of 74.538 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer’s disease”. Nature Genetics. 27 de octubre de 2013. DOI: 10.1038/ng.2802

Tags: 

  • Actualització covid
  • Polsera QR