UN INFORME DENUNCIA LA DEROGACIÓ ENCOBERTA DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

19 February 2014

Quan es compleixen set anys de l’aprovació de la Llei de Dependència, diferents organismes denuncien la manca de cobertura real i el desmantellament dels serveis que havien estat adquirits. Alguns mitjans destaquen que el Pla Sòcio-sanitari del Govern encobreix un afany privatitzador de l’atenció a la dependència.
 
Al seu informe sobre el desenvolupament territorial de la Llei de Dependència, l’Observatori Estatal de Dependència presenta el diagnòstic del que suposa la pràctica destrucció del sistema per inanició a través de les retallades pressupostàries i dels drets que han tingut lloc al 2012 i 2013. La demolició d’aquest sistema suposa un retrocés dels drets de les persones en situació de dependència i de les seves famílies, un problema que, incomprensiblement, té una escassíssima presencia als mitjans de comunicació generalistes.
 
L’informe analitza com, mitjançant diferents Reals Decrets-llei emanats directament del Consell de Ministres, el Govern central ha aconseguit dos efectes immediatsimpedir l’accés al dret de noves persones dependents i abandonar als que estan esperant per ser atesos.
 
L’estrangulament econòmic ha produït que les comunitats autònomes no incorporin nous PIA. També s’han dut a terme revisions de Graurebaixant aquest a persones que ja disposaven del dret a atenció i situant-les en el Grau I (no atendible fins el juliol de 2015). La combinació de les defuncions en espera d’atenció i de revisions de grau a la baixa ha suposat la desaparició de més de 50.000 persones de les llistes d’espera, una reducció que el Ministeri presenta com una millora.
 
En diferents entrevistes, el president de CEAFA, Koldo Serra, ha manifestat que “estem assistint al desmantellament de la Llei de Dependència, el denominat Quart Pilar de l’Estat del Benestar”, i que “no podem permetre que es desmantelli el Sistema Nacional de Salut”. En aquest sentit, ha denunciat que les “reformes que repercuteixen directament sobre els propis pacients no poden ser acceptades per les Associacions”.
 
Per descarregar l’informe, cliqueu aquí.
 

Tags: 

  • Actualització covid
  • Polsera QR