Categories

L’Intel·ligència artificial (IA) és capaç de predir l’Alzheimer amb un 99% de fiabilitat

Encara no es coneixen les causes que provoquen l’Alzheimer, una malaltia que afecta ja a prop de 800.000 persones només a Espanya. No obstant això, noves tecnologies com el machine learning i la intel·ligència artificial (IA) s’han revelat en els darrers anys com el complement perfecte per a la detecció precoç d’aquesta malaltia.

Mentre es descobreix quins mecanismes originen la malaltia, els investigadors han arribat a conèixer que les primeres lesions en el cervell poden iniciar-se fins a 20 anys abans que apareguin els primers símptomes.

Per aquest motiu la detecció precoç és tan important.

Investigadors de la Universitat Tecnològica de Kaunas (Lituània) han desenvolupat un algorisme capaç de predir l’aparició de la malaltia d’Alzheimer a partir d’imatges cerebrals preses amb ressonància magnètica funcional.

Segons l’estudi, aquesta nova tecnologia IA pot identificar els primers marcadors de la malaltia d’Alzheimer amb més del 99% de precisió.

En avaluar els escàners cerebrals de les persones, aquest algorisme és capaç de detectar aquells canvis subtils que solen tenir lloc en etapes prèvies al diagnòstic, les quals són difícilment percebudes per l’ull humà perquè encara no mostren cap simptomatologia.

Però com ho van aconseguir?

Aquesta Intel·ligència artificial va ser entrenada amb 51.443 escàners cerebrals de 138 persones diferents. Posteriorment, es va comprovar la seva efectivitat amb 27.310 imatges de les quals va poder identificar la deterioració cognitiva primerenca amb una precisió del 99,99%.

Ara, gràcies a l’aplicació de la IA juntament amb el coneixement de professionals experts, és possible detectar casos d’Alzheimer fins amb 15 anys d’antelació, a través de l’estudi genètic i el monitoratge del pacient.