Política de privacitat i de cookies

Política de Privacitat

Identificació del Responsable de Tractament:

  • Identitat: FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC)
  • Direcció: C / Cartagena 182, 08013, Barcelona
  • Telèfon: 93 4125746
  • Correu electrònic: direccio@fafac.cat
Finalitat del Tractament de les seves dades personals:
La finalitat del tractament serà la de gestionar la petició realitzada a través del web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès on line, o bé a través d’una petició per correu electrònic. Aquesta petició podrà ser, sense caràcter limitador, la gestió d’una petició, la contestació a una sol·licitud d’informació comercial, la sol·licitud d’ocupació o, si escau, l’alta en butlletins informatius de l’empresa, així com qualsevol altra interacció entre el usuari del web FEDERACIÓ d’Associacions dE FAMILIARS dE MALATS D’ALZHEIMER dE CATALUNYA (FAFAC) que tendeixi a satisfer la necessitat de l’usuari. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder atendre la sol·licitud.
Igualment, les dades facilitades també seran tractats per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En cas que l’usuari no desitgés aquest últim tractament tindrà oportunitat d’oposar-se a la recepció de les comunicacions comercials, no marcant la casella corresponent en el propi formulari d’informació o contacte, o fins i tot exercitant el seu dret d’oposició en l’adreça anteriorment esmentada.
L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per l’usuari, de manera que el servidor registra informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si no desitja permetre la instal·lació de cookies al seu ordinador haurà de configurar el seu navegador a aquest efecte.
 
Temps de conservació
La informació relativa a la seva persona serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, o l’interès pel que estigui llegint la present política (per exemple, si ha enviat un CV, o s’ha subscrit a una newsletter) mentre no es sol·liciti la supressió de les seves dades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb el present contracte; així com per qualsevol reclamació que poguéssim rebre per part d’organismes oficials en compliment de normes legislatives.
 
Informació per enviar-li comunicacions comercials
Les dades personals proporcionades per a l’enviament de comunicacions comercials se seguiran conservant fins que Vostè no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de supressió o oposició.
 
Legitimació per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial en la qual Vostè és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació comercial i contractual. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter d’obligatori, pel que la inobservança d’alguns pot impossibilitar la prestació dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web.
En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics – arran d’una relació contractual prèvia – la base legal és l’interès legítim de FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) en virtut de l’article 21.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics – al marge de qualsevol relació contractual, però en base a un interès legítim ja que Vostè es dirigeix ​​a l’entitat – la base legal és el consentiment que se li demana a el seu moment i Vostè atorga lliurement. En cas de no obtenir el seu consentiment, FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) es compromet a no tractar les seves dades amb finalitats publicitàries.
 
Comunicació o Cessió de dades i transferència internacional de dades:
FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) podrà comunicar les seves dades personals a aquelles administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que hi hagi obligació legal de fer-ho.
No obstant, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació s’ha de fer quan FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) compti amb el seu consentiment previ per a això i en la forma legalment exigida.
Igualment poden existir terceres persones que, com a conseqüència de serveis prestats a FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) puguin accedir a les seves dades personals.
No efectuem cap transferència internacional de les seves dades personals.
 
Drets:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) estem tractant dades personals que els concerneixin, i en aquest cas, dret d’accés a les seves dades personals, als fins del tractament, ia les categories de dades personals de què es tracti.
Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; s’hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s’oposi al tractament; les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita; o hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres.
Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan, impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; o l’interessat s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. En aquests casos, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que hagi facilitat, en un format estructurat, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat, quan, el tractament aquest basat en el consentiment ; o li tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, ho han de comunicar per correu electrònic a l’adreça direccio@fafac.cat
Finalment, en els termes que estableix la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
 
Procedència
Les dades personals que tractem en FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) procedeixen del propi interessat.
 
informació addicional
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14 anys.
En cas que es facilitaran dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l’usuari garanteix que les dades informades són de majors de 14 anys i que la informació és exacta i veraç. FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) queda exempta de qualsevol responsabilitat per l’incompliment per part de l’usuari d’aquests requisits.
FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.
L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de FEDERACIÓ d’Associacions DE FAMILIARS DE MALATS D’ALZHEIMER DE CATALUNYA (FAFAC) i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.
 
 

 

Política de Cookies

A la FAFAC vetllem per la privacitat dels visitants dels nostres webs i treballem perquè qualsevol informació que recopilem sobre la vostra interacció amb aquests es faci de forma transparent i segura. Per això, a continuació us expliquem quines galetes utilitzem i de quina manera ens ajuden a millorar la vostra experiència de navegació.

Què són les galetes o cookies?

Les galetes són petits arxius que els llocs web que visites guarden al teu ordinador simplement pel fet de visitar-los. Aquestes permeten guardar i utilitzar informació sobre la teva visita, que es pot utilitzar de diferents formes:

Recordar les teves preferències de cara a futures visites.
Adaptar la visualització a característiques concretes de la teva navegació.
Veure com et mous pel lloc web, de cara a fer-hi millores o valorar si és complicat moure-s’hi pels visitants.
Cap d’aquestes galetes s’utilitza per a identificar-te personalment, només estan encarades a fer-te un lloc a mida i treure’n estadístiques.

TIPUS DE GALETES

Segons l’emissor, la finalitat i el temps que es conserven les galetes, n’hi ha de diferents tipus:

Segons qui gestioni el domini o servei des d’on s’envien les galetes i tracti les dades que s’obtinguin, es poden distingir dos tipus: galetes pròpies, és a dir, que crea el propi web que visites, i galetes de tercers, o sigui, d’entitats externes que les creen perquè el web que estàs visitant els ho ha sol·licitat.

Segons el termini de temps que romanguin emmagatzemades en el teu navegador, es poden tractar de galetes de sessió, que desapareixen un cop tanques el navegador, o galetes persistents, que es conserven fins a la propera visita que facis al lloc web.

Segons la finalitat per la qual s’utilitzin les dades obtingudes, existeixen les galetes tècniques, que guarden configuracions concretes del teu navegador (com la mida de l’espai útil per navegar), galetes de personalització, que es centren en preferències pròpies de la teva visita (com quin idioma has escollit), galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental, que et mostren un anunci o un altre a partir de les dades que obtenen de la teva navegació).

QUINES GALETES UTILITZEM A LA WEB DE L’AFAB?

Al nostres webs hi trobaràs tant galetes inserides directament per nosaltres, com galetes inserides per tercers. Cada lloc web inclou una explicació sobre les que utilitza específicament. Les trobaràs detallades als següents apartats.

GALETES DE TERCERS AL WEB DE L’AFAB

Fem servir galetes de Google Tag Manager únicament per fer un seguiment d’estadístiques d’ús anònimes i no recopilem cap informació personal que es pugui utilitzar per identificar-te. Això ens ajuda a analitzar dades sobre l’ús de la pàgina web i millorar el nostre lloc web per adaptar-lo a les teves necessitats.

La biblioteca JavaScript analytics.js forma part d’Universal Analytics i usa una sola galeta pròpia per distingir als usuaris únics i limitar el percentatge de sol·licituds. Amb gtag.js i analytics.js no cal configurar galetes per transmetre dades a Google Analytics.

Les biblioteques gtag.js i analytics.js configuren les següents galetes:

Galeta    Origen    Funció    Caducitat
_ga    Google Tag Manager    S’utilitza per distingir els usuaris quan recopila informació sobre visites de pàgines. Aquesta galeta ens ajuda a identificar les àrees web que cal millorar. No permet que identifiquem l’usuari personalment perquè no es fa cap seguiment de dades ni dades personals.    2 anys
_gid    Google Tag Manager    S’utilitza per distingir els usuaris quan recopila informació sobre visites de pàgines. Aquesta galeta ens ajuda a identificar les àrees web que cal millorar. No permet que identifiquem l’usuari personalment perquè no es fa cap seguiment de dades ni dades personals.    24 hores
_gali    Google Analytics    S’utilitza per especificar el país de l’usuari.    1 minut
 _dc_gtm_UA-47559636-1    Google Analytics    Distingeix els usuaris i esdeveniments del lloc web i analitza com interactuen els usuaris amb el nostre lloc web. Les dades dels usuaris rastreades són anònimes.    10 minuts

GALETES PRÒPIES AL WEB DE L’AFAB

Fem servir galetes pròpies que serveixen per facilitar la correcta navegació en el lloc web, així com per assegurar que el contingut dels mateixos es carrega eficaçment. Les galetes pròpies són aquestes:

Galeta    Origen    Funció    Caducitat
wire    Própia-gestor de continguts    S’utilitza per distingir els usuaris quan recopila informació sobre visites de pàgines. Aquesta galeta ens ajuda a identificar les àrees web que cal millorar. No permet que identifiquem l’usuari personalment perquè no es fa cap seguiment de dades ni dades personals.    1 any

Opting out

By default, the browsing experience of website visitors is tracked by
Google Analytics in order to produce anonymised statistics.

Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data
(cookies and IP address) by downloading and installing the browser
plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Please note that on this website, Google Analytics code is supplemented
by “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP
addresses (so called IP-masking).

Do not track preferences

Do not track is a function that allows visitors to opt out from
being tracked by websites for any purpose including the use of analytics
services, advertising networks and social platforms. Do not track options
are available in a number of browsers including:

If you enable do not track in your web browser, Google Analytics
will respect your choice. You will not be tracked. This is in addition to
you opting-out of the aggregation and analysis of data for our website statistics;

If you have disabled all cookies from your browser, we will still collect
some general data about your browsing (e.g. a record of a visitor to our website)
but they will be less accurate and your visit will not be tracked.