Transparència

La transparència és una pràctica per la qual la nostra entitat vol donar-se a conèixer no només l’ús que se li dóna als recursos econòmics, sinó que també la presa de decisions i les accions que és realitzen. Per a la nostra entitat, la transparència és un valor estratègic que ens permet actuar i informar sobre totes i cadascuna de les nostres decisions i actuacions de cara a la societat.

Codi ètic:

A la FAFAC estem adherits al Codi Ètic de CEAFA, ho podeu consultar aquí: Codi ètic CEAFA

Documentació relacionada: 
 FAFAC comptes anuals 2017
 Memòria FAFAC 2017
 Pla Estratègic FAFAC
 FAFAC Comptes Anuals 2018
 FAFAC Comptes Anuals 2019