Transparència

La transparència és una pràctica per la qual la nostra entitat vol donar-se a conèixer no només l’ús que se li dóna als recursos econòmics, sinó que també la presa de decisions i les accions que és realitzen. Per a la nostra entitat, la transparència és un valor estratègic que ens permet actuar i informar sobre totes i cadascuna de les nostres decisions i actuacions de cara a la societat.

Codi ètic:

A la FAFAC estem adherits al Codi Ètic de CEAFA, ho podeu consultar aquí: Codi ètic CEAFA

Documentació relacionada: 
FAFAC Memòria d’Activitats 2018
FAFAC Memòria d’Activitats 2019
FAFAC Memòria d’Activitats 2020
FAFAC Memòria d’Activitats 2021
FAFAC Comptes Anuals 2019
FAFAC Comptes Anuals 2020
FAFAC Comptes Anuals 2021
FAFAC Comptes Anuals 2022
FAFAC Informe auditoria Comptes Abreujats 2021