Categories

AFA’s rep el suport de la Fundació “La Caixa” per als tallers d’horticultura i jardineria

AFA’s rep una aportació de 5.000 euros de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank, que disposa d’una xarxa d’oficines que permet detectat les necessitats socials i canalitzar els ajuts.

L’entitat ha rebut el suport de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, amb una aportació de 5.000 euros per al Projecte Tallers d’horticultura i jardineria social i terapèutica, que té un cost total de 7.382 €.

A través d’una sèrie d’activitats a realitzar amb plantes aromàtiques, medicinals i/o comestibles es pretén optimitzar, a més a més de l’esfera social i emocional, les següents capacitats i funcions cognitives de les persones participants:

  • Atenció sostinguda, creant un estímul a través de les plantes durant un període de temps el més llarg possible.
  • Estimulació sensorial, a través de les plantes i els diferents materials i objectes utilitzats en les activitats es busca treballar els sentits de la vista, olfacte i tacte.
  • Psicomotricitat, totes les tasques a realitzar permetran dur a terme un treball de motricitat fina i grossa i la coordinació ull-ma.
  • Teràpia de reminiscència,  mitjançant els colors, olors, sabors i textures que ens ofereixen les plantes es practicarà el reforç de la memòria i s’induirà als records de la part més instintiva i interna de la ment.

El Projecte es durà a terme en les 17 AFA’s ubicades arreu de Catalunya, i abans d’acabar enguany.

Agraïm molt a la Fundació “la Caixa” i les persones que en formen part, la seva sensibilitat social i el suport que sempre ens han dispensat.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació ”la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s’ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.

                                                                                                             Tàrrega, 7 de juny de 2022