Categories

Assistim a la inauguració del Barcelona Aging CoLLAboratory (BALL)

El 17 de novembre vam asistir convidats a l’acte d’inauguració de la seu del Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), al Parc Sanitari Pere Virgili.

El BALL és un nou living lab o espai de participació per a co-crear, amb persones grans, productes i serveis innovadors que avancin cap a un envelliment més actiu i saludable.

EL BALL és una plataforma d’innovació impulsada per deu entitats de renom dels principals àmbits de la societat catalana: Parc Sanitari Pere Virgili, Vall d’Hebron Institut de Recerca, Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull,  Universitat Oberta de Catalunya, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, Qida, Grup Efebé, UniversalDoctor, Fundació iSocial i l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial CSIC-UPC.

Pretén crear un ecosistema d’innovació que afavoreixi la participació activa de les persones grans en el disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de solucions destinades a millorar la seva autonomia i qualitat de vida, amb l’objectiu d’aconseguir una societat més inclusiva i, alhora, potenciar l’economia.

La seu física del BALL es troba ubicada al mateix recinte del Parc Sanitari Pere Virgili, i s’ha aconseguit gràcies a la col·laboració de l’empresa IKEA, transformant l’espai de la Casa de Pensar, presentada durant la 17a Barcelona Design Week, en el lloc a on es duran a terme diverses dinàmiques participatives organitzades pel nou living lab.