Categories

La CEAFA inicia la seva campanya pel Dia Mundial de l’Alzheimer 2020

El dia 21 de setembre de l’any 2020 tindrà lloc un any més el Dia Mundial de l’Alzheimer, esdeveniment instituït per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i afavorit per ‘Alzheimer’ s Disease Internacional‘(ADI) al 1994. Són diverses les entitats que durant el mes de setembre desenvolupen accions i campanyes en honor a aquest dia amb la finalitat de conscienciar a la gent de l’Alzheimer i les seves conseqüències. Una malaltia que afecta més de 4,5 milions de persones a Espanya, tenint en compte a aquells que ho pateixen directament i, a aquells que, encara de manera més conscient, ho pateixen indirectament (cuidadors, familiars o amics).

Aquest any, la CEAFA (Confederació Espanyola d’Alzheimer) per a aquest dia tan especial, ha arrancat la seva campanya sota el lema “La Dependència fora de la Llei”, centrant les seves reivindicacions en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la Dependència per aconseguir que l’atenció a les persones amb Alzheimer i altres demències millori, evitant així, que es quedin fora de l’aplicació correcta i equitativa d’aquesta Llei.

L’objectiu és centrar-se en la persona que té el problema que causa dependència, en la protecció i atenció que necessiten. Per tant, amb aquesta campanya, la CEAFA ha esmentat que busca instar a reflexionar sobre aquests aspectes:

1)    Normalment, quan es detecta aquesta malaltia està bastant avançada i això no permet iniciar a temps el procés necessari per endarrerir els efectes d’aquesta malaltia. Així que, és molt important i necessari un diagnòstic precoç i atorgar-se els beneficis de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la Dependència des del mateix moment de la diagnosi, independentment de la fase o estat d’evolució de la malaltia.
2)    Potenciar la valoració de discapacitat de les persones amb demència atorgant-les els beneficis als que poguessin tenir dret.
3)    Centrar-se en l’estudi no només del pacient, si no també del seu cuidador personal, ja que es crea una gran dependència del pacient al cuidador. És a dir, un reconeixement a la figura del cuidador.