Qui som?

Què són les AFA?

Les AFA són les Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer, el tipus de demència més freqüent al món, ja que representa el 70% dels casos. A més, aquestes associacions també donen suport a familiars de malalts d’altres demències menys freqüents.

Per què s’han format les AFA?

La malaltia d’Alzheimer s’ha convertit en un gran problema de salut a tot el món. A l’Estat Espanyol, es calcula que entre un 5 i un 10% de les persones més grans de 65 anys la pateixen. Però les seves característiques fan que el problema esdevingui també un greu problema social. La malaltia de l’Alzheimer és degenerativa i d’evolució progressiva, i és la malaltia crònica que provoca una major dependència. Per tant, afecta la vida diària de les famílies i els cuidadors dels malalts, gairebé 3,5 milions de persones a tot l’Estat. Les AFA s’han format per ajudar aquestes persones.

Com s’organitzen les AFA?

Hi ha diferents AFA en tot el territori, que miren de cobrir l’àrea geogràfica més propera, donant suport informació i organitzant tallers de formació activitats, no només pels familiars sino també pels malalts, amb l’objectiu primer d’alleugerir la càrrega dels familiars i cuidadors. Cada AFA funciona de manera autònoma i alhora està associada amb la FAFAC.

Què és la FAFAC?

FAFAC és la federació que agrupa totes les AFA de Catalunya (Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya), és a dir, la Federació Catalana d’AFA. Forma part de la CEAFA, que és la confederació espanyola, sota la qual s’agrupen totes les federacions de l’Estat. Al seu torn, CEAFA pertany a Alzheimer Europe, a la federació iberoamericana (AIB) i a la federació internacional, Alzheimer’s Disease International (ADI), que treballa en col.laboració amb la Organització Mundial de la Salut.

Fotografia

Què fa la FAFAC?

Els familiars de malalts d’Alzheimer del món hem reunit esforços perquè estem convençuts de que la clau per guanyar la lluita contra la demència es troba en la combinació entre les solucions globals i el coneixement local. Així, FAFAC treballa a nivell local, recolzant les AFA disperses pel territori per millorar la qualitat de vida de malalts i familiars, i, alhora, treballa a nivell global per resoldre els problemes que suposa la demència i lluitar per fer-la desaparèixer.

Els nostres objectius:

  • Proporcionar l’espai de trobada i comunicació entre les diferents AFA de Catalunya.

  • Coordinar les activitats no lucratives de les AFA membres i ajudar-les a que compleixin les finalitats previstes als seus Estatuts.

  • Reclamar a les Administracions públiques les ajudes necessàries per tal de que els malalts i els familiars que els cuiden visquin la malaltia amb qualitat i dignitat.

  • Transmetre el capital de coneixement i la sensibilitat que es genera des del nivell local, les AFA, als organismes que treballen a nivell global.

  • Sensibilitzar a les institucions, els mitjans de comunicació i la societat en general sobre el problema comú que suposa la demència.

Els membres de la Junta directiva de la FAFAC
President: Josep Gasulla Algueró
Vicepresidenta: Inmaculada Fernández Verde
Tresorer: Pere Isart Mora
Secretari: Antoni Garcés Plana
Vocals:  Mª Àngels Fradera, Mercè Rull, Miquel Haro