Qui som?

Què és la FAFAC?

FAFAC, la Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya, és un organisme que reuneix les Associacions de Familiars d’Alzheimer en el territori català, dedicades a la cura i suport de les persones amb Alzheimer i els seus familiars. Aquesta federació forma part de CEAFA, la Confederació Espanyola d’Alzheimer, que agrupa federacions estatals similars. Al seu torn, CEAFA està afiliada a Alzheimer Europe, la Federació Iberoamericana (AIB) i la federació internacional, Alzheimer’s Disease International (ADI), en col·laboració estreta amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Què són les AFA?

Les Associacions de Familiars d’Alzheimer (AFAs) són entitats dedicades al suport i cura dels qui pateixen la forma més comuna de demència en el món, representant el 70% dels casos. A més de brindar ajuda als qui enfronten l’Alzheimer, aquestes associacions també ofereixen suport a familiars de persones afectades per altres malalties neurodegeneratives menys comunes.

Per què s’han format les AFA?

L’Alzheimer s’ha convertit en un desafiament de salut de magnituds globals. A Espanya, s’estima que entre el 5% i el 10% de les persones majors de 65 anys es veuen afectades per aquesta condició. No obstant això, les seves característiques pròpies ho converteixen en un problema d’índole social considerable. L’Alzheimer és una malaltia degenerativa de progressió constant, sent la principal causa de dependència entre les afeccions cròniques. Per tant, impacta significativament en la vida quotidiana de les famílies i cuidadors de les persones amb Alzheimer, afectant a gairebé 3,5 milions de persones a Espanya. Les AFAs han estat creades amb el propòsit d’atendre i fer costat a aquestes persones i els seus familiars en aquest difícil camí.

Coneix les Associacions de Familiars d’Alzheimer

Com s’organitzen les AFA?

Existeixen diverses AFAs distribuïdes al llarg del territori, les quals procuren abastar les àrees geogràfiques més pròximes, brindant suport, informació, i coordinant tallers de formació i activitats. Aquestes iniciatives no sols són dirigides als familiars, sinó també a les persones afectades per l’Alzheimer, amb el propòsit d’alleujar la càrrega tant de familiars com de cuidadors. Cada AFA funciona de manera autònoma i, al mateix temps, està afiliada a FAFAC.

Quina és la labor de FAFAC?

Els familiars de persones amb Alzheimer a tot el món ens hem unit, convençuts que la clau per a vèncer la batalla contra la demència radica en la combinació de solucions globals amb el coneixement local. FAFAC, per tant, treballa tant en l’àmbit local com global. A escala local, brinda suport a les AFAs distribuïdes pel territori, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per l’Alzheimer i els seus familiars. Al seu torn, a escala global, es dedica a abordar els desafiaments que planteja l’Alzheimer i a lluitar incansablement per a erradicar aquesta malaltia.

Els nostres objectius:

  • Proporcionar l’espai de trobada i comunicació entre les diferents AFA de Catalunya.
  • Coordinar les activitats no lucratives de les AFA membres i ajudar-les a que compleixin les finalitats previstes als seus Estatuts.
  • Reclamar a les Administracions públiques les ajudes necessàries per tal de que persones amb Alzheimer i els familiars que els cuiden visquin amb qualitat i dignitat.
  • Transmetre el capital de coneixement i la sensibilitat que es genera des del nivell local, les AFA, als organismes que treballen a nivell global.
  • Sensibilitzar a les institucions, els mitjans de comunicació i la societat en general sobre el problema comú que suposa la demència.
Els membres de la Junta directiva de la FAFAC
President: Josep Gasulla Algueró
Vicepresidenta: Inmaculada Fernández Verde
Tresorer: Pere Isart Mora
Secretari: Antoni Garcés Plana
Vocals:  Mª Àngels Fradera, Mercè Rull, Miquel Haro