Categories

Ajut de la Fundació “La Caixa”

Avui hem rebut de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, un donatiu de 5.000 €, destinat al Projecte Tallers d’horticultura i jardineria social i terapèutica, que té un cost total de  6.851 €.

A través d’una sèrie d’activitats a realitzar amb plantes aromàtiques, medicinals i/o comestibles es pretén optimitzar, a més a més de l’esfera social i emocional, les següents capacitats i funcions cognitives de les persones participants:

· Atenció sostinguda, creant un estímul a través de les plantes durant un període de temps el més llarg possible.

· Estimulació sensorial, a través de les plantes i els diferents materials i objectes utilitzats en les activitats es busca treballar els sentits de la vista, olfacte i tacte.

· Psicomotricitat, totes les tasques a realitzar permetran realitzar un treball de motricitat fina i grossa i la coordinació ull-ma.

· Teràpia de reminiscència,  mitjançant els color, olors, sabors i textures que ens ofereixen les plantes es practicarà el reforç de la memòria i s’induirà als records de la part més instintiva i interna de la ment.

El Projecte es durà a terme en les 16 AFA’s ubicades arreu de Catalunya, i abans d’acabar enguany.

Agraïm molt a la Fundació “la Caixa”, CaixaBank i les persones que en formen part, la seva sensibilitat social i el suport que sempre ens han dispensat.

Tàrrega, 14 de setembre de 2023