Categories

Campanya de prevenció del maltractament a persones amb demència

Des de Fafac hem fet la campanya de Prevenció del Maltractament a persones amb Demència “volem aturar el maltractament”. Aquesta campanya té com a objectius  informar i sensibilitzar a la societat en general i els diferents col·lectius i organismes sobre els símptomes d’alerta que ens permetin identificar possibles casos de maltractament a persones amb demència, la situació que viuen les persones afectades i com millorar la manera de relacionar-nos amb aquest col·lectiu en la vida quotidiana.

Una de les accions de la campanya consisteix en organitzar xerrades de sensibilització a cada una de les Afas. 

A continuació us deixem unes fotografies de totes les nostres xerrades a cada centre: