Categories

Jornada Intra Associativa

Les associacions de familiars que formen la FAFAC s’han reunit en una jornada per posar en comú els seus projectes i programes.

Després de la benvinguda a càrrec de Josep Gasulla, president de FAFAC, les AFAs de Baix Llobregat, Barcelona, Cervera i Lleida, Maresme, Reus, Terres de l’Ebre i Vallès Occidental han procedit a fer les seves presentacions.

La delegació d’Osona ha tancat la jornada amb una xerrada.