Categories

Carta oberta als candidats a les eleccions autonòmiques per un Acord Nacional amb l’Alzheimer i les demències en Catalunya

El pròxim 12 de maig, la ciutadania de Catalunya tindrà la responsabilitat de decidir la composició del nou Parlament, el qual establirà l’agenda legislativa i governamental per als pròxims quatre anys. En aquest context, sorgeix un debat públic sobre les prioritats i preocupacions de la població, així com els principals desafiaments que enfrontarà la nostra regió durant els pròxims anys. Un dels temes fonamentals i ineludibles és el canvi demogràfic, l’envelliment poblacional i el consegüent augment en la incidència de les demències, especialment l’Alzheimer, i el seu impacte social.

Malgrat les dificultats en la recopilació de dades actualitzades, s’estima que entre 120.000 i 130.000 persones sofreixen d’Alzheimer i altres demències a Catalunya. Aquesta malaltia neurodegenerativa provoca una deterioració cognitiva progressiva que dificulta la realització d’activitats quotidianes, requerint la constant cura d’un familiar, rol majoritàriament assumit per dones en un 67% dels casos.

S’estima que la demència afecta a una de cada 10 persones majors de 65 anys i a un terç de les persones majors de 85. És important destacar que un percentatge significatiu de persones menors de 65 anys també enfronten demències, la qual cosa requereix un enfocament específic. La demència d’inici precoç representa fins a un 9% dels casos diagnosticats, segons l’OMS.

El cost per pacient s’estima en uns 37.000 euros anuals, amb un augment significatiu en les etapes avançades de la malaltia, i el 87% d’aquest cost recau en les famílies. Amb l’esperança de vida en augment, es projecta que per a l’any 2050 la xifra de casos a la nostra regió podria duplicar-se si no es troba una cura que retardi el progrés de la malaltia.

La legislació actual i les polítiques públiques no aborden adequadament les necessitats de les persones afectades per demències i les seves famílies, la qual cosa es tradueix en dificultats per al diagnòstic, l’acompanyament i la falta de suport en diverses situacions.

Les entitats signants, que inclouen el ACE Alzheimer Center Barcelona, l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), la Fundació Alzheimer Catalunya, la Fundació Pasqual Maragall i la Fundació Uszheimer, descrivim en aquesta carta els desafiaments diaris que enfronten les persones afectades per demències i les seves famílies.

Les entitats signants d’aquesta carta porten dècades treballant per a combatre aquesta malaltia i fer costat a les persones i famílies afectades, oferint diagnòstic, suport, atenció i serveis, així com promovent la recerca científica per a avançar en la prevenció i tractament.

Considerem que abordar malalties com l’Alzheimer i les demències, especialment en termes de polítiques de salut i serveis de suport, ha de ser una prioritat més enllà dels cicles electorals, i requerirà planificació i inversió de recursos per a combatre-les i reduir el seu impacte social.