Categories

“InvestigAcció”, lema de CEAFA pel Dia Mundial de l’Alzheimer

Amb el lema “InvestigAcció en l’itinerari de la demència”, la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) planteja les seves reivindicacions i propostes amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer 2022.

L’eix central d’aquestes reivindicacions i propostes se centra en la investigació en el sentit d’indagar per descobrir alguna cosa en les vessants social o sociosanitària. Aquest és un altre tipus de recerca basada també en els principis científics que regeixen els processos investigadors, que cerca principalment conèixer i analitzar la situació en què es troben les persones en la seva convivència amb l’Alzheimer per plantejar alternatives, solucions o propostes que en millorin les condicions de qualitat de vida.