Categories

Presentem el programa “Cuida el teu cervell” a l’INS Congress.

El nostre neuropsicòleg, Juan L Garcia ha participat en nom de FAFAC a l’INS Congress, que s’està celebrant aquests dies a Barcelona.

Ha presentat el programa de prevenció de la salut cerebral “Cuida el teu cervell”, que ha sigut rebut amb un gran interès per part dels assistents.

Aquest es va posar en marxa, des de l’AFAB amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu principal de prevenir el deteriorament cognitiu a través de facilitar l’accés a serveis de valoració neuropsicològica, posant a disposició del públic general eines de diagnòstic que puguin detectar possibles anormalitats en el funcionament cognitiu i poder remetre’ls a professionals mèdics i equips professionals.

Aquest projecte permet poder registrar aspectes sociodemogràfics dels habitants de Catalunya, per poder determinar les necessitats i la situació actual dels seus habitants amb relació a les malalties neurodegeneratives i en concret a la Malaltia d’Alzheimer.