Categories

Informació sobre el maltractament a les persones grans

El maltractament a les persones grans es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tracte negligent, causa dany o angoixa a una persona gran. Aquesta acció pot ser puntual o repetida en el temps, vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica de la persona gran i es dona quan hi ha […]