Categories

Semàfor del Maltractament

Amb l’objectiu d’impulsar el bon tracte a les persones grans i treballar la prevenció com a factor necessàriament complementari a l’actuació davant una situació de maltractament, des de FAFAC conjuntament amb els Mossos d’Esquadra hem posat amb marxa la campanya “Aturem el maltractament”. Detectar aquestes situacions sovint és complicat a causa de: L’aïllament social que […]

Categories

FAFAC participa en la Jornada de coneixement dels Mossos d’Esquadra

El pròxim 7 d’octubre FAFAC participarà en la jornada Jornada de coneixement “L’estratègia conjunta de la PG-ME i diverses entitats externes per a millorar la seguretat dels col·lectius vulnerables (persones amb Alzheimer, persones amb discapacitat visual i auditiva)”. A la jornada presentarem la campanya de sensibilització sobre el maltractament a les persones amb Alzheimer i […]

Categories

Informació sobre el maltractament a les persones grans

El maltractament a les persones grans es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tracte negligent, causa dany o angoixa a una persona gran. Aquesta acció pot ser puntual o repetida en el temps, vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica de la persona gran i es dona quan hi ha […]