Categories

Troben una nova prova per a diagnosticar l’Alzheimer amb anys d’antelació

Un estudi demostra com un algorisme és capaç de detectar l’Alzheimer amb anys d’antelació.

Actualment, en fases avançades, el mètode utilitzat per a diagnosticar l’Alzheimer té una precisió del 90%. No obstant, en edats primerenques, el procés es complica i fan falta proves addicionals per a detectar-lo sense una gran fiabilitat.

Un grup d’investigadors de l’Imperial Collage de Londres ha desenvolupat un algorisme capaç de desxifrar els canvis estructurals del cervell que poden precedir a la malaltia neurodegenerativa.

S’aconsegueix a partir d’una simple ressonància magnètica. Com diu David Pérez Martínez, cap del servei de Neurologia de l’Hospital 12 d’Octubre de Madrid: “… sembla interessant perquè no utilitza cap mitjà sofisticat”

Aquesta eina es desenvolupa en dos passos:

  1. En el primer el mètode discrimina entre persones amb i sense patologies que puguin estar relacionades amb l’Alzheimer.
  2. En el segon, diferència aquells pacients amb la malaltia pròpiament dita de les persones amb una deterioració cognitiva lleu.

L’estudi publicat ha avaluat les imatges de 783 persones. La precisió de detecció assolida en el primer pas va ser del 98% i, en el segon, l’eina va detectar correctament la deterioració lleu en el 76% dels casos i la malaltia d’Alzheimer en el 92%. Sent aquests resultats superiors als dels mètodes estandarditzats permetria “integrar-se en el sistema de suport a les decisions sense necessitar mostres addicionals”.

Encara que la prova és senzilla – una ressonància magnètica estàndard, – la quantitat d’informació manejada la fa, de moment, difícil de dur a terme en el dia a dia.

L’equip de l’Imperial College es va basar en la segmentació de 115 regions cerebrals i 656 característiques extretes de cadascuna d’elles. Finalment, ho van delimitar a 20 característiques distribuïdes en 14 regions, però això continua implicant un treball difícil.

Malgrat que encara fan falta més estudis que garanteixin la precisió d’aquesta nova eina de diagnòstic, tot apunta que serà un important mètode de detecció en edats primerenques en els pròxims anys.