Categories

El ritme del cervell. Delta, Theta, Alfa, Beta i Gamma.

El cervell humà és el sistema més complex de l’univers conegut. Està format per milers de milions de neurones i cèl·lules que treballen juntes per a crear un òrgan capaç de processar informació, emmagatzemar records, controlar el comportament i ajudar-nos a pensar. Els científics fa dècades que estudien el funcionament d’aquest òrgan, però encara no comprenen del tot com processa la informació. Una pregunta segueix sense resposta: Com es relacionen els diferents tipus d’ones cerebrals amb els diferents estats de consciència? En aquest article tractarem el que els científics saben fins ara sobre aquestes freqüències i per què són fascinants.

És important conèixer la gamma d’ones cerebrals, però també entendre que no són una mesura independent de la cognició

La cognició no és només una funció de l’activitat cerebral. Depèn d’altres factors com la personalitat, l’entorn i l’educació. Les ones cerebrals no són una mesura independent de la cognició perquè poden veure’s afectades per moltes coses a més de l’edat o l’experiència (com l’estrès).

Està molt bé si vols saber més sobre la teva pròpia activitat cerebral i com es relaciona amb els diferents estats de consciència, no obstant això, hi ha molts factors que determinen el bé que et trobes en un moment donat, i aquests factors van més enllà de mesurar l’activitat elèctrica del teu cap.

Ondas Delta

En entrar en un somni més profund, les ones cerebrals s’alenteixen. Les ones delta són les més lentes de totes i s’observen durant la relaxació profunda i el somni reparador. Les ones delta també es coneixen com l’estat de repòs o la línia de base del cervell.

Les ones delta no són presents durant la son REM (moviment ocular ràpid), sinó que apareixen durant les fases 3 i 4 no REM, que constitueixen aproximadament el 50% del nostre temps total de somni.

Ondas Theta

Les ones theta són presents durant la meditació, la relaxació profunda i la hipnosi. També s’observen en la son REM. Aquestes ones s’associen amb la creativitat i la perspicàcia.

Ondas Alfa

Les ones alfa són presents durant la meditació, el descans i el somni amb ones theta. També s’observen durant períodes de baixa ansietat i concentració. Les ones alfa indiquen un estat mental tranquil i una actitud relaxada.

Ondas Beta

Les ones beta són les ones cerebrals més ràpides i estan associades a l’activitat mental. Poden observar-se en una gran varietat d’animals, inclosos els éssers humans. Les ones beta són presents quan una persona està desperta i alerta, en la resolució de problemes, l’aprenentatge i la memòria.

Ondas Gamma

Les ones gamma són les ones cerebrals més ràpides i també les més fortes. Les ones gamma estan associades al processament cognitiu d’alt nivell, com l’atenció, l’aprenentatge, la memòria i la resolució de problemes.

Les oscil·lacions gamma en el cervell semblen estar associades a diverses funcions, com la memòria de treball i el control de l’atenció.

El cervell és un sistema complex

El cervell és un sistema complex, i és important comprendre el seu abast i varietat. Les ones cerebrals no són una mesura independent de la cognició, sinó una mesura indirecta de l’activitat cerebral.

Les ones cerebrals són importants per a la funció cognitiva, però només si els hi pares atenció. Si notes que les teves ones cerebrals s’alenteixen o acceleren, pots ser més conscient del teu estat mental i canviar-lo en conseqüència.

Si vols potenciar la creativitat o concentrar-te en una cosa concreta (com escriure), prova de meditar durant 15 minuts abans de fer-ho.

Queda clar que el cervell és un sistema complex. Hi ha molts tipus diferents d’ones que poden mesurar-se en el cervell, cadascuna amb la seva pròpia funció i freqüència. Les més comunes són les ones delta, theta, alfa i beta. Les ones gamma són menys conegudes, però també molt importants per a la cognició.