Categories

FAFAC presenta la campanya “Aturem el maltractament” a la jornada de coneixement dels Mossos d’Esquadra

  • El Conseller d’Interior ha inaugurat l’acte i el Major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero ha marcat com una exigència ètica i un repte la millora i especialització en l’assistència a les persones que tenen necessitats específiques
  • La Jornada està adreçada a millorar l’assistència policial i han compartit coneixement les entitats FAFAC, ONCE, FESOCA i ACAPPS

El Conseller d’Interior, Hble. Sr. Joan Ignasi Elena, i el major del Cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, han inaugurat aquest  dijous, 7 d’octubre, a les 09.45 h, la Jornada de coneixement sobre l’estratègia conjunta de la PG-ME i diverses entitats externes per a millorar la seguretat dels col·lectius vulnerables (persones amb Alzheimer, persones amb discapacitat visual i auditiva).

El cap dels Mossos d’Esquadra ha reflexionat sobre la necessitat de millorar aquesta assistència no només com una prioritat sinó com a “una exigència ètica”. Ha valorat la feina del cos de Mossos d’Esquadra en el dia a dia com a excel·lent, però ha marcat com un repte de cos aconseguir un tracte acurat i especialitzat vers aquests col·lectius: “que no sigui el nostre tracte homogeni el que els acabi fent sentir-se diferents i vulnerables”.

El Director General de la Policia, Pere Ferrer, també ha assistit a la jornada, i la cloenda ha anat a càrrec del cap de la Comissaria General Tècnica i de la Planificació de la Seguretat, el comissari Jordi Ferret, que ha fet un compendi de tota la Jornada.

Presentació de noves guies per a l’assistència a col·lectius vulnerables

La jornada, que ha tingut lloc a l’auditori del Complex Central dels Mossos d’Esquadra a Sabadell, ha comptat amb diverses ponències per part de representants de la Federació d’Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC), la Organización Nacional de Ciegos  Espanyoles (ONCE), Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i l’Associació Catalana de Pares i Persones Sordes (ACAPPS) i l’assistència de les Oficines de Relacions amb la Comunitat i els Grups d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra.

Durant la jornada la Inspectora Montserrat Escudé, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana, ha fet la presentació de les noves guies internes de la PG-ME per a l’assistència a col·lectius vulnerables. Concretament s’han presentat les guies per a l’assistència de persones amb discapacitat visual i a persones amb discapacitat auditiva, aquesta darrera està en vies de finalitzar el treball per a la publicació definitiva

Aquestes guies presenten unes recomanacions concretes dirigides als agents per tal que puguin atendre de forma personalitzada les persones que tenen necessitats especifiques.

Així, per exemple, a la guia de recomanacions específiques per a persones amb discapacitat visual s’explica com se’ls ha d’indicar una adreça i/o un lloc concret amb l’ús d’un llenguatge habitual utilitzant indicadors fàcilment identificables, com ha de ser l’atenció en la rebuda i a sala d’espera de comissaria o que davant d’una detenció cal facilitar-li les actes informatives de drets en format Braille.

D’altra banda, quan atenem a persones amb discapacitat auditiva i/o de parla hi ha un seguit de pautes senzilles i d’estratègies de comunicació i relació que permeten un tracte adequat amb les persones amb sordesa. Oferir-li la possibilitat d’escriure pot facilitar la comunicació. I en cas de tractar-se de persones sordes usuàries de la llengua de signes cal utilitzar-la o valorar la presència d’un intèrpret . A l’hora d’actuar davant una detenció cal tenir en compte alguns supòsits especials com el fet de que l’emissió de sons guturals, tipus de comunicació no verbal, no significa que mostri agressivitat.

Finalment, a la guia per a l’assistència a persones amb demència els agents tenen pautes i recursos de com detectar aquestes situacions, com tractar amb aquestes persones, transmetre-les confiança i seguretat. Cal identificant-nos com a policies i presentar-nos amb el nostre nom i utilitzar el seu,  així com fer preguntes tancades (resposta sí o no), i evitar frases negatives.

El Cos de Mossos d’Esquadra té un model policial de proximitat tal com pertoca a una policia adaptada a la nostra societat. La tasca de proximitat està a l’ADN del seu model policial.

Les seves accions s’adrecen a tota la societat però fent especial èmfasi en els col·lectius socials que poden ser més vulnerables a estar exposats a més riscos com les persones amb Alzheimer i les persones amb discapacitat visual i auditiva.

A fi que de garantir els drets i llibertats sobretot en situacions de màxima vulnerabilitat des del Cos de Mossos d’Esquadra es treballa des de fa anys de forma conjunta amb diverses entitats per a millorar la seguretat d’aquestes persones impulsant tot un seguit de mesures de prevenció,  consells de seguretat i pautes d’ actuació pensades i elaborades específicament per als col·lectius vulnerables als quals s’adrecen.

Entre les accions per prevenir, detectar, atendre i fer seguiment de la victimització d’aquestes persones hi ha tallers divulgatius de prevenció, formació als agents policials i l’elaboració de guies per a l’assistència a persones amb discapacitat.

Col·laboració intensa amb entitats per millorar la seguretat

Des de l’any 2013 els Mossos d’Esquadra i la Federació d’Associacions de Familiars de malats d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) han unit esforços per lluitar contra l’Alzheimer a través de diverses accions destacades com les edicions del calendari solidari, la implantació d’unes polseres QR per identificar als malats d’Alzheimer, així com l’elaboració d’un protocol per prevenir el maltractament a persones amb demència.

Durant la jornada, FAFAC ha presentat la campanya de Prevenció del maltractament a persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències amb l’objectiu d’impulsar el bon tracte a les persones grans i treballar la prevenció com a factor necessàriament complementari a l’actuació davant una situació de maltractament. Han presentat un fulletó amb indicadors de maltractaments a persones amb demència així com l’edició d’uns imants amb un semàfor per representar què és un bon tracte, què és la negligència i quan estem davant de maltractaments greus.

La relació de la Policia de la Generalitat.- Mossos d’Esquadra amb la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que comença l’any 2005 s’ ha traduït en jornades formatives a venedors donant-los consells preventius de seguretat , mesures que s’han recollit en una guia en Braille. En aquesta jornada s’ha presentat la guia per a l’assistència a persones amb discapacitat visual.

De les col·laboracions amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i l’Associació Catalana de Pares i Persones Sordes (ACAPPS) que arrenquen el 2006 i 2004 respectivament s’està dissenyant la guia per a l’assistència a persones amb discapacitat auditiva i/o de parla per millorar la seva l’atenció, assistència i acompanyament.