Categories

FAFAC participa en la Jornada de coneixement dels Mossos d’Esquadra

El pròxim 7 d’octubre FAFAC participarà en la jornada Jornada de coneixement “L’estratègia conjunta de la PG-ME i diverses entitats externes per a millorar la seguretat dels col·lectius vulnerables (persones amb Alzheimer, persones amb discapacitat visual i auditiva)”.

A la jornada presentarem la campanya de sensibilització sobre el maltractament a les persones amb Alzheimer i altres demències “Aturem el maltractament”, junt amb la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a Víctimes dels Mossos d’Esquadra.

L’objectiu és informar i sensibilitzar a la societat en general i els diferents col·lectius i organismes sobre l’Alzheimer per contribuir a la normalització de la malaltia i altres demències, evitant situacions d’exclusió i rebuig.

Malauradament, el maltractament i la discriminació cap aquestes persones és un fet molt present en la societat actual i poca gent n’és conscient.

Detectar aquestes situacions sovint és complicat a causa de:

  • L’aïllament social que pateixen aquestes persones
  • La seva negativa o incapacitat per comunicar-ho
  • La poca conscienciació dels professionals
  • La discriminació que habitualment pateix aquest col·lectiu

Durant la jornada, l’Immaculada Fernández, Directora de FAFAC, i l’Alejandro Vila, advocat, presentaran la nova campanya de prevenció “Aturem el maltractament” per tal que es prengui consciència del maltractament que pateixen moltes persones amb demència i s’hi intervingui.