Categories

Grifols cada cop més a prop de la vacuna contra l’Alzheimer

Grifols es prepara per a començar la Fase III dels assajos de la seva vacuna contra l’Alzheimer. La companyia presentarà aquesta setmana les dades de les proves de Fase II on es demostra “el seu excel·lent perfil de seguretat i tolerabilitat, així com una potent resposta immunitària en els pacients amb deterioració cognitiva lleu de tipus amnèsic o amb Alzheimer molt lleu”.

El projecte està liderat per Araclon Biotech, una companyia de Grifols especialitzada en la recerca i desenvolupament de teràpies i mètodes de diagnòstic per a malalties degeneratives.

Les conclusions derivades de les principals dades analitzades fins al moment (part A) es consideren satisfactòries i donen suport a la continuïtat de la fase d’extensió de l’assaig (part B), ja que els investigadors han comprovat que el tractament amb la vacuna ABvac40 mostra un excel·lent perfil de seguretat i tolerabilitat, demostrant una elevada resposta immune en els pacients.

D’altra banda, Araclon Biotech continua amb la seva línia de recerca centrada en el desenvolupament de solucions per al diagnòstic primerenc de la malaltia d’Alzheimer. Diversos estudis confirmen l’elevada capacitat predictiva de la seva prova ABtest-MS per a identificar de manera precisa aquells subjectes amb càrrega amiloide cerebral, signe indicatiu de l’Alzheimer en fases molt inicials, la qual cosa facilitaria un maneig primerenc de la malaltia.

ABtest-MS és un nou mètode, desenvolupat íntegrament en Araclon capaç de quantificar amb precisió les proteïnes beta-amiloide 40 i 42, en mostres de plasma, associades al risc de patir l’Alzheimer.

“La capacitat de predicció d’aquest test el fa idoni per a detectar els estats primerencs de la malaltia de l’Alzheimer i accelerar el reclutament per als assajos clínics de nous tractaments, reduint d’aquesta manera la taxa de fracàs de garbellat i els costos associats”, indica Terencio, CEO d’Araclon i vicepresident d’Innovació de Grifols.

Des de FAFAC us mantindrem informats sobre l’evolució dels assajos.