Categories

La música, l’Alzheimer i les emocions

La música és poderosa. Pot portar records, inspirar emocions profundes i fins i tot ajudar en la fisioteràpia. Però, què ocorre amb els malalts d’Alzheimer? Els estudis demostren que la música pot alleujar els símptomes de l’Alzheimer i fer la vida més agradable tant als pacients com als seus cuidadors.

La musicoteràpia pot augmentar l’expressió emocional dels pacients i millorar el seu comportament social

Quan les persones són incapaces d’expressar-se verbalment, la música pot ser una forma eficaç de comunicar el que senten. Un estudi publicat en la revista Frontiers in Human Neuroscience va descobrir que escoltar música alegre augmentava l’activitat cerebral en àrees associades amb el processament de recompenses, mentre que les cançons tristes o temoroses disminuïen aquesta activitat.

Escoltar música pot millorar la memòria, reduir la depressió i l’ansietat i reforçar el sistema immunitari

L’estudi va descobrir que escoltar música pot ajudar a millorar la memòria de les persones amb Alzheimer fins a un 40 per cent. A més de millorar la memòria, escoltar uns certs tipus de música ha demostrat tenir efectes positius sobre l’estat d’ànim i els nivells d’estrès.

Els malalts d’Alzheimer solen experimentar depressió o ansietat juntament amb la seva deterioració cognitiva, no obstant això, hi ha proves que escoltar uns certs tipus de música pot reduir també aquests símptomes. Els resultats suggereixen que cal animar als pacients a escoltar música amb regularitat perquè se sentin millor en general.

La música pot ajudar a disminuir l’impacte de la malaltia d’Alzheimer en els cuidadors

La música pot ajudar els cuidadors a sentir-se menys estressats, més relaxats, menys sols, aïllats i preocupats per la persona amb malaltia d’Alzheimer.

També pot ajudar els cuidadors a sentir-se menys ansiosos i deprimits. La música pot ajudar els cuidadors a sentir-se menys enfadats, frustrats, desesperançats i aclaparats pels reptes de cuidar a una persona amb malaltia d’Alzheimer.

La música pot ajudar a fer la vida més agradable als malalts d’Alzheimer

La conclusió d’aquesta recerca és que la música pot ajudar a fer la vida més agradable als malalts d’Alzheimer. És una bona notícia tant per als cuidadors com per als pacients, que sovint es troben en situacions en les quals la comunicació és difícil o fins i tot impossible.

La música pot ajudar a millorar la comunicació entre els pacients amb demència i les persones del seu entorn, augmentant l’expressió emocional, millorant el comportament social (per exemple, cantant amb ells) i augmentant el temps dedicat a parlar durant els menjars o altres activitats.

És una poderosa eina per a estimular el cervell, i s’ha demostrat que millora l’estat d’ànim i la funció cognitiva en persones amb malaltia d’Alzheimer. La musicoteràpia s’utilitza sovint com a part d’un pla de tractament global per a les persones amb demència, ja que pot ajudar-los a comunicar-se millor amb els seus cuidadors, recordar coses d’abans, sentir-se més estables emocionalment i fins i tot ser més actius físicament.