Categories

Les etapes de la malaltia d’Alzheimer

És important saber identificar les fases de la malaltia d’Alzheimer. A mesura que envellim, el nostre cos canvia i també ho fan les nostres necessitats sanitàries. És vital saber quins són aquests canvis i com ens afecten. És possible que no puguis prevenir o retardar aquests canvis, però pots començar a fer ajustos en el teu estil de vida ara si és necessari.

Estadi 1: Deteriorament cognitiu prelleu

En la fase 1, s’experimenta una pèrdua de memòria lleu. Pot ser que li costi recordar noms, dates o esdeveniments recents. Tanmateix, això no interfereix en la seva vida diària ni causa cap deteriorament funcional greu, com no poder anar a treballar.

Estadi 2: Deteriorament cognitiu lleu

L’estadi 2 és una forma més lleu de deteriorament cognitiu que pot ser difícil de distingir de l’estadi 1. Els símptomes inclouen dificultat per a fer tasques complexes, com planificar, organitzar i resoldre problemes. En aquesta fase, els símptomes no són tan greus com per a interferir en la vida quotidiana.

Estadi 3a: Deteriorament cognitiu lleu a causa de la malaltia d’Alzheimer

En aquesta fase, té més dificultats amb la memòria i el pensament. Pot ser que li costi recordar informació o noms i llocs, o que li costi continuar converses. També pot tenir problemes per a fer tasques senzilles, com quadrar la cartera o pagar les factures a temps.

Estadi 3b: Deteriorament cognitiu lleu presimptomàtic a malaltia d’Alzheimer

Es tracta d’una fase en la qual la persona presenta un deteriorament cognitiu lleu, però encara no és simptomàtica. Aquesta fase pot durar anys i no evolucionar cap a la malaltia d’Alzheimer. Els símptomes inclouen falta de memòria, dificultat per a concentrar-se, problemes de llenguatge i canvis de personalitat. Aquesta fase també pot denominar-se predemència o demència lleu.

Estadi 4a: Malaltia d’Alzheimer moderada amb símptomes conductuals precoços

La següent fase de la malaltia d’Alzheimer és l’EA moderada. En aquesta etapa, és possible que s’experimentin símptomes conductuals com apatia, irritabilitat, ansietat i depressió.

També corre el risc de deambular o perdre’s, per això, és important que prendre precaucions contra la deambulació perquè el seu ser estimat no es faci mal ni es perdi mentre està sol.

Estadi 4b: Malaltia d’Alzheimer moderada amb símptomes conductuals tardans i discapacitat funcional lleu

Els símptomes més comuns de la malaltia d’Alzheimer són conductuals. Els símptomes conductuals inclouen la pèrdua d’habilitats socials, l’agitació i la deambulació.

Significa que la persona és capaç de cuidar de si mateixa, però necessita ajuda per a dur a terme algunes activitats, com vestir-se o banyar-se.

Estadi 5a. Demència lleu associada a discapacitat funcional global greu

En l’estadi 5a, la persona presenta una demència lleu associada a una discapacitat funcional global greu. Pot considerar-se un estadi tardà de la malaltia d’Alzheimer i és més freqüent entre les persones amb síndrome de Down.

Hi ha diversos símptomes, com a pèrdua de memòria, confusió de temps i lloc o problemes amb el llenguatge.

Estadi 5b. Demència de moderada a greu associada a una discapacitat funcional global significativa i dependència

En aquesta fase final de la malaltia d’Alzheimer, la capacitat de comunicació de la persona es veu greument limitada. El pacient pot ser capaç de respondre a preguntes senzilles, però no pot mantenir una conversa.

Pot ser útil pensar en les etapes de l’EA

La millor manera de comprendre les fases de la malaltia d’Alzheimer és reconèixer els primers signes i símptomes. Saber què fer quan algú té la malaltia d’Alzheimer t’ajudarà a gestionar la seva cura, a afrontar el seu diagnòstic, així com a fer plans per al futur.

És important aconseguir ajuda aviat per a tenir més temps junts i menys estrès en la relació. Pensar en les fases de la malaltia d’Alzheimer t’ajudarà a comprendre com progressa la malaltia, a quins símptomes has de parar esment i com adaptar-te a cada etapa.