Categories

Què és la reserva cognitiva i com protegeix el nostre cervell

El cervell és un òrgan i, com qualsevol altre, pot veure’s afectat per malalties. Encara no hi ha cura per a l’Alzheimer, però les recerques han demostrat que les persones que tenen una major reserva cognitiva tenen menys probabilitats de desenvolupar símptomes de demència que les que no la tenen.

Què és la reserva cognitiva?

La reserva cognitiva pot considerar-se l’aptitud mental d’una persona: com més exerciti la seva ment, més ben preparada estarà per a afrontar futurs reptes. Les persones cognitivament en forma disposen de més recursos mentals quan han d’aprendre una cosa nova o fer front a una lesió o malaltia que afecta les seves capacitats cognitives, en comparació amb algú que ha estat menys actiu mentalment al llarg de la seva vida.

Com protegeix el cervell i el sistema nerviós?

La reserva cognitiva és un amortidor per al cervell i el sistema nerviós. Els protegeix dels danys augmentant la plasticitat del cervell perquè pugui adaptar-se a ells. Com més reserva cognitiva tingui, més capaç serà de recuperar-se.

Una ment i un cervell actius poden ajudar a prevenir la deterioració cognitiva, per la qual cosa mantenir-se mentalment estimulat és bo per a la salut.

Com augmentem la nostra reserva cognitiva?

· Fer exercici amb regularitat.

· Aprendre a tocar un instrument.

· Mantenir la vida social activa.

· Variant les rutines.

· Estudiar un nou idioma.

· Fer de la lectura una cosa habitual.

· Gaudir amb jocs de taula.

No existeix cura per a l’Alzheimer, però hi ha maneres d’augmentar la nostra reserva cognitiva, és a dir, la capacitat del cervell per a fer front als danys mitjançant el reclutament d’altres parts del cervell

La forma més òbvia és aprendre coses noves. Els estudis han demostrat que les persones que participen en activitats mentalment estimulants, com llegir o tocar música, tendeixen a desenvolupar la malaltia d’Alzheimer més tard que els seus companys que no participen en aquestes activitats amb tanta freqüència. Això suggereix que estimular la ment pot ajudar a conservar els records i a prevenir una deterioració més greu si ja es tenen símptomes de demència.

No és massa tarda per a protegir el cervell

Ara ja saps que la reserva cognitiva és un concepte que fa referència a la capacitat del cervell per a protegir-se enfront dels danys causats per malalties com l’Alzheimer. Això significa que les persones amb una reserva cognitiva elevada tenen una major capacitat per a fer front als danys cerebrals deguts a l’envelliment o a la malaltia, i són menys propenses que unes altres amb nivells més baixos de reserva (o inexistents) a desenvolupar símptomes de demència com a pèrdua de memòria o confusió.