Categories

Roda de premsa de FAFAC i el Mossos d’Equadra per alertar sobre els riscos de les persones amb Alzheimer durant el confinament

Els Mossos d’Esquadra i la FAFAC alerten de l’increment dels riscos de les persones amb d’Alzheimer arran del confinament
 
 
 
. Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones vulnerables, s’impulsen accions de prevenció i s’intensifica el treball transversal amb institucions que treballen amb aquests col·lectius, comunitats de veïns i comerciants
 
. Amb l’inici de les mesures de desconfinament gradual, s’ha detectat un augment de persones grans que es desorienten i es perden, un 50% per cent de les quals són persones amb Alzheimer
 
.  Inma Fernández, Presidenta de FAFAC ha reclamat la reobertura dels centres de dies per tornar a la zona de confort i rutina i evitar riscos. 
 
. L’entorn veïnal i la xarxa de comerços es converteixen en radars per detectar possibles situacions de risc que pateix  aquest col·lectiu
 
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i la Federació de Familiars Malalts d’Alzheimer (FAFAC) alerten que durant el període de confinament per la pandèmia de la COVID-19 s’ha incrementat notablement el grau de vulnerabilitat i els riscos per a les persones amb Alzheimer.
 
Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones vulnerables, com ara les que pateixen Alzheimer o demències i als seus cuidadors/es, els Mossos d’Esquadra han augmentat les accions de prevenció amb la difusió de consells de seguretat a través de material corporatiu, treball transversal amb institucions, entitats relacionades amb aquest col·lectiu, socials i comunitats veïnals, així com el seguiment i protecció a les víctimes per adaptar-les a l’actual situació d’emergència i incrementar la percepció de seguretat.
 
Aquestes accions estan incloses en el Pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència masclista i domèstica, i de les persones vulnerables en el marc de l’aplicació de les mesures excepcionals de confinament decretades.
 
L’actual situació de confinament ha provocat efectes en el conjunt de la població que s’han fet més evidents en el cas de persones amb patologies cognitives com l’Alzheimer o les demències. En aquest sentit cal destacar que en fases no avançades de la malaltia tenen rutines molt marcades que els permeten reconèixer el seu entorn immediat i que les circumstàncies actuals han modificat la qual cosa els ha suposat dificultats afegides. De manera sobtada aquestes persones s’han trobat que la fesomia del seu barri s’havia alterat, que molts comerços havien tancat, que hi havia menys gent al carrer i que molta de la que hi havia duia mascareta i guants.
 
Vigilar l’entorn i evitar les relacions amb desconeguts
 
És per això que aquesta realitat ha afavorit que apareguessin una sèrie d’oportunistes que han aprofitat l’ocasió per mirar de treure’n profit a costa d’aquest col·lectiu en situació de vulnerabilitat. S’han donat casos de desconeguts que han detectat persones amb d’Alzheimer al  carrer  i que s’hi han apropat amb la suposada intenció d’ajudar-los a fer la compra o encàrrecs quan en realitat el seu propòsit era guanyar-se’n la confiança per aconseguir entrar al seu domicili per apropiar-se d’objectes de valor o d’acompanyar-los al caixer per treure diners del compte bancari. En aquests casos, davant la sospita que una persona pot ser víctima de fets delictius s’ha de posar immediatament en coneixement de la policia i aportar el màxim d’informació possible.
 
Hi ha altres situacions que han provocat canvis en el dia a dia d’aquestes persones com el fet de dur mascareta i guants que no són capaços d’incorporar a la seva quotidianitat. D’altra banda s’han donat alguns casos de ciutadans que els han increpat per no mantenir la distància física recomanada per les autoritats sanitàries o justament per no dur la mascareta. A aquesta conjuntura adversa cal afegir-hi el fet que alguns familiars d’aquestes persones no els han pogut fer l’acompanyament per a l’adaptació a aquesta realitat canviant perquè havien de treballar.
 
Més dificultats per orientar-se amb risc de perdre’s
 
També s’ha detectat que després de mesos d’aïllament i, per tant, de no tenir contacte amb l’exterior, aquestes persones tenen més dificultats a l’hora d’orientar-se i en aquests moments els perills de perdre’s augmenta notablement i el nombre de denúncies per desaparicions pot créixer a mesura que avancin les fases de desconfinament. Els Mossos d’Esquadra han detectat que amb la nova fase de desescalada gradual, en què les persones grans ja poden sortir al carrer en les seves franges horàries, s’estan produint més pèrdues i que almenys en un 50% es tracta de persones amb Alzheimer.
 
Per tot això els Mossos d’Esquadra i la FAFAC s’impulsen tot un seguit de mesures, de consells de seguretat i pautes d’actuació adreçats sobretot a familiars, cuidadors/es, amics i la xarxa veïnal que hi conviu habitualment, amb la finalitat d’ajudar-los a superar les fases del desconfinament que queden sense que els suposi un problema afegit i per tal de millorar la seva seguretat:
 
Dins del domicili:
 

  • Cal anar en compte amb les trucades telefòniques que ofereixen serveis no contractats prèviament o ofertes aparentment avantatjoses al darrere de les quals hi pot haver estafes. En aquest cas, cal prendre mesures per tal que aquestes persones no gestionin directament cap d’aquestes trucades o serveis

 

  • No s’ha de permetre mai que al domicili hi accedeixin desconeguts ja que hi ha un risc elevat que es produeixin enganys o furts

 

  • En les fases inicials de la malaltia, es recomana l’ús de les tecnologies per mantenir un contacte permanent amb els familiars que pateixen la malaltia a través de videotrucades. D’aquesta manera es pot saber quin és seu estat de salut i detectar si en l’entorn immediat hi ha algun canvi que pugui cridar l’atenció

 
Fora del domicili
 

  • El malalt ha de dur sempre al damunt el document d’identitat per casos en què es desorienti i es pugui perdre. A més cal que porti la documentació relativa a la malaltia per quan surti fora de les franges horàries establertes

 

  • És important que porti la polsera QR identificativa dels Mossos d’Esquadra i la FAFAC.(aquesta polsera és pot adquirir a qualsevol associació o entitat de la FAFAC)

 

  • Sortir al carrer sempre que sigui possible amb un familiar, cuidador/a o persona de confiança que l’ajudin a desenvolupar-se amb seguretat, tant per a ell com  per a terceres persones, a fi de minimitzar les possibilitats d’un eventual contagi.

 

  • Cal portar sempre que sigui possible els elements sanitaris de seguretat  com mascareta o guants. En aquest cas, cal establir mesures per tal que la persona quan surti al carrer disposi directament d’aquests elements.

 
Potenciar els contactes amb la xarxa veïnal i de comerciants
 
D’altra banda és necessari potenciar els contactes amb la xarxa veïnal i de comerciants del malalt perquè puguin ajudar en la detecció de situacions d’alerta que es puguin donar en el context del confinament. Hi pot haver canvis importants com  la descurança sobtada de la higiene personal o que presenti comportaments anòmals que el puguin posar en situació de vulnerabilitat. De la mateixa manera aquests veïns poden detectar als desconeguts que s’hi apropin amb la voluntat de guanyar-se la seva confiança per mirar d’estafar-los o enganyar-los. Davant la sospita que s’està produint una situació d’aquesta naturalesa cal que ho posin de seguida en coneixement dels Mossos d’Esquadra.
 
Per últim cal adreçar un missatge a la ciutadania en general en el sentit que es poden trobar amb persones amb patologies cognitives que tinguin comportaments que s’aparten de la normalitat, que estiguin al carrer en una franja horària no permesa o que no duguin elements de seguretat com la mascareta o guants. En aquest supòsit mai han de recriminar la seva conducta a aquestes persones ja que no entendran la situació i poden comportar confusió i un moment de conflicte.
En aquesta circumstància la millor opció és  avisar la família  perquè se’n faci càrrec o als Mossos d’Esquadra si no es coneix a ningú proper a aquesta persona.