Categories

Millorar la qualitat de l’aire protegeix de la demència

Els resultats de nous estudis realitzats a França i els Estats Units mostren la relació entre contaminació i augment de la demència.

La reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica que presenten avui dia les ciutats pot millorar la funció cognitiva dels ciutadans i reduir el risc de patir diversos tipus de demència, especialment l’Alzheimer. Aquesta és la principal conclusió dels estudis presentats aquesta setmana durant la Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer (AAIC), que s’està celebrant a Denver (els Estats Units).

Ja anteriorment, en estudis previs s’ha relacionat l’exposició a llarg termini a la contaminació de l’aire amb l’acumulació de plaques cerebrals directament relacionades amb la malaltia d’Alzheimer.

No obstant això, els experts internacionals reunits a la AAIC afegeixen que els informes d’aquests nous estudis que ara es presenten, “són la primera evidència acumulada de que reduir la contaminació, especialment les partícules fines a l’aire i els contaminants de la crema de combustible, s’associa amb un menor risc a la demència per totes les causes i, en concret, la malaltia d’Alzheimer”.

“Ja sabem des de fa algun temps que la contaminació de l’aire perjudica el nostre cervell i la nostra salut en general (…)”, ha destacat la doctora Claire Sexton – directora de programes científics i divulgació de l’Associació d’Alzheimer. “Però l’emocionant és que ara estem veient dades que mostren que millorar la qualitat de l’aire, en realitat, pot reduir el risc de patir demència. Aquestes dades demostren la importància de les polítiques i accions dels governs i empreses a l’hora d’abordar la reducció dels contaminants de l’aire”.

Principal estudi

Per a aprofundir en aquestes conclusions, el doctor Xinhui Wang -professor assistent de recerca en neurologia en la Universitat del Sud de Califòrnia-, i els seus col·legues van investigar si les dones grans que viuen en llocs amb una major reducció de la contaminació de l’aire poden tenir una deterioració més lenta en la seva funció cognitiva i, en conseqüència, és menys probable que pateixin algun tipus de demència.

Wang i el seu equip van observar a un grup de dones d’entre 74 i 92 anys d’edat als Estats Units participants en l’Estudi de memòria de la Iniciativa de salut de la dona finançat pels Instituts Nacionals de Salut (WHIMS-ECHO) que no tenien demència en el començament de l’estudi.

Les participants van ser seguides de 2008 a 2018 i cada any realitzaven proves detallades de la funció cognitiva per a determinar si anaven desenvolupant demència.

Les conclusions van ser imparables, les funcions cognitives van tendir a disminuir a mesura que les dones envellien, com s’esperava. No obstant això, per a aquells que viuen en llocs amb menor contaminació per PM 2,5 i NO2 (indicador de contaminants relacionats amb el trànsit), el seu risc de la demència va disminuir en un 14% i un 26%.

En aquest nou estudi presentat en al AAIC també es van observar beneficis per a una disminució més lenta de la funció cognitiva i la memòria en general, similar a les dones d’un a dos anys més joves.

Aquests beneficis es van observar independentment de l’edat, el nivell d’educació, la regió geogràfica on vivien i si tenien malaltia cardiovascular.

“Les nostres troballes són importants perquè reforcen l’evidència que els alts nivells de contaminació de l’aire exterior en l’edat adulta danyen el nostre cervell i també brinden nova evidència que en millorar la qualitat de l’aire podem reduir significativament el risc de deterioració cognitiva i demència”, ha indicat el doctor Wang.

Aquestes conclusions suggereixen que l’exposició a la contaminació atmosfèrica pot ser un factor important en el desenvolupament de l’Alzheimer. Encara és necessària més recerca, però, aquests estudis sumen un motiu més a la necessitat de reduir els nivells de contaminació a les ciutats amb urgència.

Per a més informació sobre aquest estudi i tots els altres presentats a la AAIC visita La Vanguardia.