Categories

“Zero Omissions. Zero Alzheimer”, lema de la campanya del Dia Mundial De l’Alzheimer

A la FAFAC ens sumem a les reivindicacions i propostes de la Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer 2021. 
Aquestes propostes es presenten sota el lema "Zero omissions. Zero Alzheimer". La campanya s'estendrà fins al mes de novembre, amb la celebració de l'IX Congrés Nacional d'Alzheimer, que tindrà lloc a Vitòria-Gasteiz entre els dies 10 i el 13 d'aquest mes.

L'eix central d'aquestes reivindicacions i propostes se centra en la importància de la diagnosi precoç, com a punt de partida bàsic i imprescindible per arribar a temps no només en la detecció de casos, sinó, sobretot, per poder posar en marxa els necessaris processos de intervenció terapèutica que han de dirigir-se a el conjunt de la família afectada per l'Alzheimer o un altre tipus de demència. 

Igualment, el diagnòstic és l'eina imprescindible per reduir les alarmants xifres que representa l'infra diagnòstic d'aquesta malaltia neurodegenerativa que, d'acord amb la Societat Espanyola de Neurologia, pot arribar al voltant del 30% de casos sense diagnosticar.

A més, seguint el lema escollit, es vol fer un repàs per determinades qüestions que han d'estar sempre també sobre de la taula, és a dir, aspectes sobre els quals no cal callar, que no cal ometre en les reivindicacions, actuals i futures, que puguin llançar-se des del moviment associatiu i que segur podran ser assumides també per la resta d'agents -públics i privats- que intervenen en la lluita contra l'Alzheimer i altres demències.


A la pàgina web del Dia Mundial de l'Alzheimer de CEAFA Hi trobareu més informació. Podeu accedir-hi fent clic aquí